Kvalitetsgodkendt

Kvalitetsgodkendt

Nykøbing Apotek er som et af de første apoteker i landet blevet akkrediteret i forhold til den Danske Kvalitetsmodel. Og faktisk også som de første i det danske sundhedsvæsen.
Med den nye akkreditering synliggør apotekssektoren, at der er kvalitet i arbejdet, og at vi på apoteket bidrager til patientsikkerhed.
Kvalitetssikring har altid været en del af apotekets arbejde, med de nye standarder sætter vi yderligere fokus på kvalitetsudvikling. Standarderne er udviklet i samarbejde med Institut for Kvalitet og akkreditering, IKAS.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt og tværgående kvalitetssystem. Som på sigt skal omfatte alle offentlige sundhedsydelser. Der udvikles en version af DDKM for hver enkelt sektor i sundhedsvæsenet, men den fælles model sikrer sammenhæng og fokus på overgange i sundhedsvæsnet.

Akkreditering er både et ledelsesværktøj og et kvalitetsudviklingsværktøj, som bygger på, at man beskriver standarder for god kvalitet. Disse kaldes akkrediteringsstandarder. Når man har indført standarderne, skal man løbende vurdere, om man lever op til dem, og om man lærer af de kvalitetssvigt, man konstaterer.