Servicekoncept

Servicekoncept

Nykøbing Apotek

I henhold til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse fastsættes nedenstående servicemål for Nykøbing Apotek:

 

 

Servicemål

Efterlevelse af mål ved seneste måling 

Distributionsopgaver

 

 Ventetid

Den gennemsnitlige ventetid over en periode på 1 uge, må ikkeoverstige 5 minutter.

Minimum 95 % af apotekets kunder ekspederes indenfor 10 minutter.

Gennemsnitlig ventetid: 3:40 minutter

Antal ekspederet indenfor 10 minutter: 99,37%

Målingen er foretaget: Okt. 2020

 Fejludleveringer

Der må højst konstateres 0,02 % fejl ved receptekspedition i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.  

 

Der må højst konstateres 0,02% fej ved dosisekspedition i forhold til antal dosisordinationer inden for de sidste 12 måneder

 

Fejl ved receptekspedition: 0,0068%

Målingen er foretaget: November 2020

 

Fejl ved dosisekspedition: 0,00 %

Målingen er foretaget: September 2020

 Servicegrad

Det er apotekets målsætning at have lagerhold af receptpligtige

lægemidler samt apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler til mindst 98 % af vores ekspeditioner.

 

Lagerhold: 99,6 %

Målingen er foretaget: Februar 2021

 Apotekets information og faglige rådgivning

 

 Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder

Målet er at 65 % af alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin henholdsvis receptpligtig medicin inviteres til dialog.

 

Invitation til dialog:

Receptpligtig medicin: 72,9 %

Håndkøbsmedicin: 80,4 %

Målingen er foretaget: Maj 2019

 

Information/faglig rådgivning til dosiskunder

 Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler får en kopi af doseringskortet ved opstart og ved ændringer. Herefter rådgives med udgangspunkt i kundens behov.

 

Alle dosiskunderne fik kopi ved opstart og ændringer.

Måling er foretaget: Maj 2019

 

 Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder

Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne. Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Kunden modtager oplysning om substitution, såfremt det udleverede lægemiddel har et andet navn, end det lægen har ordineret. Kunden modtager desuden ekstra oplysninger om bivirkninger, hvor det skønnes relevant.

 

Alle forsendelseskunderne fik vedlagt skriftlig information om tilbud om rådgivning og information om medicin og dosispakket medicin.

Måling er foretaget: Maj 2019

 

Vig Apoteksudsalg

I henhold til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse fastsættes nedenstående servicemål for Vig Apoteksudsalg:

 

 

Servicemål

Efterlevelse af mål ved seneste måling 

Distributionsopgaver

 

 Ventetid

Den gennemsnitlige ventetid over en periode på 1 uge, må ikkeoverstige 5 minutter.

Minimum 95 % af apotekets kunder ekspederes indenfor 10 minutter.

Gennemsnitlig ventet: 1 minut 11 sekunder

Antal ekspederet indenfor 10 minutter: 100%

Målingen er foretaget: April 2019

 Fejludleveringer

Der må højst konstateres 0,02 % fejl ved receptekspedition i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.  

 

Der må højst konstateres 0,02% fej ved dosisekspedition i forhold til antal dosisordinationer inden for de sidste 12 måneder

 

Fejl ved receptekspedition: 0,0068%

Målingen er foretaget: November  2020

 

Fejl ved dosisekspedition: 0,00 %

Målingen er foretaget: September 2020

 Servicegrad

Det er apotekets målsætning at have lagerhold af receptpligtige

lægemidler samt apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler til mindst 98 % af vores ekspeditioner.

 

Lagerhold: 99,3 %

Målingen er foretaget: Februar 2021

 Apotekets information og faglige rådgivning

 

 Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder

Målet er at 60 % af alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin henholdsvis receptpligtig medicin inviteres til dialog.

Invitation til dialog:

Receptpligtig medicin: 65,2 %

Håndkøbsmedicin: 76,7 %

Målingen er foretaget: Maj 2019

 

Information/faglig rådgivning til dosiskunder

 Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler får en kopi af doseringskortet ved opstart og ved ændringer. Herefter rådgives med udgangspunkt i kundens behov.

 

Alle dosiskunderne fik kopi ved opstart og ændringer.

Måling er foretaget: Maj 2019

 

 Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder

 Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne. Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Kunden modtager oplysning om substitution, såfremt det udleverede lægemiddel har et andet navn, end det lægen har ordineret. Kunden modtager desuden ekstra oplysninger om bivirkninger, hvor det skønnes relevant.

 

Alle forsendelseskunderne fik vedlagt skriftlig information om tilbud om rådgivning og information om medicin og dosispakket medicin.

Måling er foretaget: Maj 2019