Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

På Holbæk Elefant Apotek arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores håndtering af information om lægemidler.

Som et led i arbejdet med kvalitet har vi fastsat en række servicemål,

som vi ønsker at overholde.

Vi foretager målinger for at sikre, at vi når vores mål, og opstiller handleplaner for det arbejde, der sættes i gang, så målet kan opfyldes.

Lægemiddelstyrelsen kontrollerer vores kvalitetsarbejde ved inspektioner.

Her kontrolleres det, at vi følger den gældende lovgivning, og at vi lever op til vores servicemål. 

Apoteket er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Apotekets servicemål er offentligt tilgængelige på www.apoteket.dk

 

Distributionsopgaver

Kø-ventetid:

Den tid der går, fra man kommer ind på apoteket, til ekspeditionen begynder:

80 % af vores kunder skal være i gang med at blive ekspederet inden 5 minutter, efter de er kommet ind på apoteket.

95 % af vores kunder skal være i gang med at blive ekspederet inden 10 minutter, efter de er kommet ind på apoteket. 

Resultatet af seneste ventetidsmåling registreret af Apotekerforeningen er ophængt i apoteket.

 

Fejludleveringer ved recept-ekspedition:

Der må højst forekomme 0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer inden for et kalenderår.

 

Fejl på doseringskort:

Der må højst opstå 2 fejl i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin inden for et kalenderår.

 

Servicegrad:

Vi skal kunne levere mindst 98 % af de lægemidler, der ordineres på recept beregnet i forhold til det totale antal ordinationer.

Resultaterne af måling på servicemål for distributionopgaver fremvises ved forespørgelse og kan ses på www.apoteket.dk

 

Betjening af handicappede:

Apoteket ligger i en fredet bygning, hvor der har været apotek siden 1720.

Det giver desværre en del begrænsninger i forhold til et moderne hus.

Vi har sat et ringetryk op ved fortovet på apotekets facade. Kan man ikke komme ind på apoteket, kan der tilkaldes en medarbejder ved at trykke på klokken, så man kan blive betjent på gaden.

Apoteket tilbyder forsendelse af medicin i hele byen og har telefonbetjening på hverdage fra 9:30 til luk samt lørdage fra 9:00 - 13:00. 

 

Apotekets faglige rådgivning og information:

Information/faglig rådgivning til skrankekunder og telefonkunder:

Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.

 

Information/faglig rådgivning til dosiskunder:

Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have en kopi af doseringskortet og bliver tilbudt en kopi af indlægssedlen, hvis denne findes.

 

Information/faglig rådgivning til forsendelses- og e-handelskunder:

Information gives via indlægssedler, som følger med lægemiddelpakningerne.

Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger ved henvendelse til apoteket.

Kunden modtager oplysning om substitution, hvis det udleverede lægemiddel har et andet navn, end det lægen har ordineret.

I forbindelse med Apotekerforeningens faglige kampagner kan der medsendes brochurer, hvor det skønnes relevant. 

Dine oplysninger